Ik zoek expertise

Expertise bestaat uit de kennis en vaardigheden van een persoon (de expert) of een bedrijf. Daarnaast kan een expertise een deskundig onderzoek zijn.

Er wordt gezegd dat expertise met de jaren komt. Een expert moet iets dus heel vaak oefenen, voordat dat als expertise gezien kan worden. In veel expertisedomeinen is het normaal om te spreken over minimaal 10 jaar of 10.000 uur aan oefeningen voordat er sprake is van expertise. Expertise geeft het onderscheid tussen échte experts en mensen die net beginnen in een bepaald vak. Expertise wordt ook wel deskundigheid of vakbekwaamheid genoemd. Vaak wordt het ook gezien als een vorm van macht. De Griekse filosoof Plato zei in zijn dialoog De Staat dat niet elke persoon in staat is om te zien wat het juiste belang voor henzelf of voor de maatschappij was, hiertoe was alleen de elite in staat. Expertise was dus voorbehouden aan de hogere klassen, die hierdoor veel macht verkregen. 

Payrolling is niet meer weg te denken van onze arbeidsmarkt. Voor werkgevers betekent het ontzorging en risicobeheersing, waardoor er weer ruimte voor ondernemen ontstaat. Voor bijna 200.000 werknemers betekent het werk hebben en houden.

Top 5 sectoren waar organisaties veel payroll medewerkers inzetten:

  • Groot- en detailhandel
  • Winning van delfstoffen en industrie
  • Bouw en Onderhoud
  • Horeca
  • Overige specialistische en zakelijke dienstverlening, Zoals Zorg en welzijn, Overheid en Onderwijs

Groeien zonder werkgeversrisico maar met behoud van regie, je eigen personeel met payrollen. Tijdelijk of structureel jij bepaalt zelf wie je in dienst neemt en tegen welk salaris..!

Update. 14-07-2017

Translate »