Immigratie– en Naturalisatiedienst
Ons Backofficer Payroll is een Erkend referent Arbeid Regulier en Kennismigranten. Wij zijn een betrouwbare partner voor de IND waardoor wij ons Backofficer sneller hoog opgeleid personeel uit het buitenland snel voorzien van de benodigde werkvergunning.

 

Suspendisse

 

Een aanvraag om een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid wordt ingediend bij de IND. De IND toetst vervolgens of bij de aanvraag alle noodzakelijke documenten zijn overgelegd. Als dit niet het geval is geeft de IND de aanvrager alsnog de mogelijkheid ontbrekende documenten te overleggen. Als het dossier compleet is, wordt aan UWV om advies gevraagd voor wat betreft het arbeidsgedeelte. Op basis van dat advies neemt de IND een beslissing. Bij een positieve beslissing ontvangt de werkgever van de IND hierover bericht. Zodra het verblijfsdocument en het aanvullend document beschikbaar zijn, informeert de IND de werkgever hierover. Het verblijfsdocument en een aanvullend document worden in persoon aan de werknemer uitgereikt. De werkgever krijgt een kopie van het aanvullend document opgestuurd nadat de GVVA aan de werknemer is uitgereikt.

De Wet arbeid vreemdelingen draagt bij aan het reguleren van de arbeidsmarkt en het tegengaan van oneerlijke concurrentie in Nederland. De werkgever moet bijvoorbeeld aantonen dat hij in Nederland en/of Europa geen personeel kan vinden.

 

Over auteur.
Translate »