Groot en Detailhandel

De Nederlandse detailhandel
In de Nederlandse detailhandel werken bijna 700.000 mensen in 100.000 winkels. Hiermee is de detailhandel de grootste werkgever in Nederland. De omzet van de detailhandel bedroeg in 2013 circa €96 miljard. In de hele Europese Unie werken ongeveer 31 miljoen mensen in de detailhandel in 6,2 miljoen bedrijven met een totale omzet van ongeveer € 2.273 miljard.

Veelgestelde vragen

Detailhandel Animatie Video?

Speerpunten Detailhandel Nederland?

Speerpunten Detailhandel Nederland
Detailhandel Nederland heeft als belangrijkste speerpunten Vestigingszaken, Betalingsverkeer, Europa, Sociale Zaken en Winkelcriminaliteit. Daarbij neemt Detailhandel Nederland standpunten in met betrekking tot actuele zaken. Kwesties waar Detailhandel Nederland zich intensief mee bezighoudt zijn de verlaging van de kosten van het betalingsverkeer, de bereikbaarheid en bevoorrading van winkels, leegstand, de bestrijding van winkelovervallen en winkeldiefstallen. Ook wordt het werkprogramma van de Europese Unie (EU) nauwlettend gevolgd om zo vroeg mogelijk te anticiperen op de gevolgen hiervan voor de Nederlandse winkelier. Met de uitbreiding van de EU wordt de invloed van Brussel steeds groter. Voor de behartiging van de algemene werkgeversbelangen is Detailhandel Nederland met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid betrokken via MKB-Nederland en VNO-NCW.

All-in tarieven?

ALL-IN tarieven
Onze tarieven zijn ALL-IN. Dit betekent dat alle reserveringen (vakantiedagen, vakantiegeld, kort verzuim) zijn inbegrepen in het tarief. Wanneer de flexwerker ziek wordt betalen we wel het salaris door maar facturen de opdrachtgever niet. Wat is all-in tarief

Slechts 1 wachtdag?

Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid (slechts 1 wachtdag) Sociaal verzekerd: je bouwt WW-rechten op en eventueel met StiPP of overig CAO Pensioen Sector.

Detailhandel Payroll

Detailhandel Payroll legio aan mogelijkheden.

Werknemer

Inschrijven Schrijf je in en wij gaan voor je op zoek naar de perfecte job!

Translate »