De Coach ondersteunt

Wat is Coaching? 
Coaching is sturen zonder de baas te spelen. De Coach ondersteunt een individu of groep om resultaten te bereiken en zich te ontwikkelen. Door de systematische en intensieve persoonlijke begeleiding krijgen mensen inzicht dat zij zelf sturend kunnen zijn. De persoonlijke effectiviteit in het (werk)leven neemt toe en men ervaart succes en plezier.

Er zijn veel verschillende vormen van Coaching. Over het algemeen is de aanpak is te verdelen in twee fasen. De eerste fase is de analysefase van Coaching: in gesprekken met Coach zicht krijgen op eigen sterktes, gedragspatronen en overtuigingen. De tweede fase is de Procesfase van Coaching: ontwikkeling in gedrag en handelen op basis van verkregen inzicht en nieuwe overtuigingen..

Door middel van Coaching kunt u:
• contact maken met uw passie of die van uw team;
• bewuster keuzes maken;
• inzicht krijgen in belangrijke persoonlijke of team belemmeringen;
• gaan werken aan persoonlijke uitdagingen of die van het team;
• een actieplan opstellen om wensen te realiseren;
• werken aan grotere communicatieve vaardigheden;

Wat is het verschil tussen training en coaching?
Bij training krijg je meer directieve gedragsinstructies; coaching laat de cliënt zelf ontdekken wat het beste is. Bovendien is training vaak meer op gedrag en vaardigheden en Coaching meer op mentaliteit gericht. De Coach richt zich op herkennen, erkennen, ontwikkelen en begeleiden. Stimuleren in ontwikkeling zonder een afhankelijkheid te creëren.

Een goede coach is een getrainde professional die een opleiding in coaching heeft doorlopen.

Een goede coach heeft 100% aandacht voor jou.

Een goede coach houdt zijn mening voor zich, tenzij erom wordt gevraagd.

Een goede coach oordeelt niet.


Een goede coach is altijd ondersteunend en positief.

Een goede coach begeleidt je in het vinden van een oplossing die voor jou werkt.

Een goede coach stelt je de vragen die je doen nadenken.

Een goede coach vraagt op een vriendelijke manier door tot hij bij de kern komt.


Een goede coach is oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig.

Een goede coach heeft veel levenservaring en kan goed relativeren.

Een goede coach heeft passie voor zijn vak en menselijke ontwikkeling.


Een goede coach werkt op basis van wederzijds respect.

Een goede coach geeft nooit informatie over het gesprek aan derden.

Een goede coach houdt de focus en geeft structuur aan het gesprek.

Een goede coach motiveert.

08-01-2018

Translate »