Bouw & Onderhoud

Sector Bouw | Onderhoud

In de bouw wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwkomers en vakkrachten. Een werknemer wordt aangewezen als vakkracht indien hij voldoet aan één of meer van de volgende punten:

 • Een opleiding volgt die relevant is voor de sector (opleidingen staan beschreven in de bouw-cao art. 42b en 42c).
 • In het bezit is van diploma of praktijkcertificaat van een relevante opleiding (art. 42a).
 • Binnen een periode van 2 jaar in totaal 12 maanden of langer bouwwerkzaamheden heeft verricht.

Iedereen is vakkracht, tenzij het tegendeel bewezen is

Met dit principe wordt in de nieuwe bouw-cao geprobeerd duidelijkheid te scheppen voor werkgevers. Of iemand een vakkracht of nieuwkomer is wordt ook altijd opgenomen in de arbeidsovereenkomst, de medewerker tekent hiervoor. Zaken als allocatiegroep, niet indeelbaar of Fase C waarbij de werknemer normaal gesproken (onder strikte voorwaarden) onder de ABU-cao valt, zijn nooit van toepassing bij vakkrachten. Voor hen geldt altijd het volledige pakket aan arbeidsvoorwaarden zoals hier beschreven.

Voor nieuwkomers én vakkrachten zijn de volgende zaken uit de bouw-cao van toepassing:

 • Loontabellen
 • Toeslagen voor overwerk, onregelmatigheid, ploegentoeslag.
 • Kostenvergoedingen bijv. gereedschapskosten, reiskosten
 • Loonsverhogingen en periodieken

Voor vakkrachten geldt bovendien dat we de volgende zaken moeten vergoeden en reserveren:

 • Deelname aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW)
 • Bereikbaarheidsdiensten
 • Prestatiebeloning
 • Reisurenvergoeding
 • 22 atv dagen
 • Indien de werknemer ouder is dan 55, seniorendagen

Door alle bijkomende arbeidsvoorwaarden zijn bruto uurlonen voor vakkrachten veelal hoger en verschillen ze per leeftijdscategorie en functiegroep. Wij zijn – vanwege clausules in zowel de ABU- als de NBBU-cao – verplicht om deze CAO op bepaalde punten vanaf dag 1 toe te passen.

De Bouwsector omvat beroepen als timmermanstukadoor, uitvoerder en schilder. Deze sector is erg conjunctuurgevoelig en dus hard getroffen de afgelopen jaren. Ongeveer 6 % van de werknemers in Nederland is werkzaam in deze sector en dit geeft aan hoe belangrijk deze sector is. Herstel van deze sector wordt pas over enkele jaren verwacht. Tot die tijd is het bikkelen voor de vele bouwbedrijven en zelfstandigen in deze sector. De overheid probeert de sector te stimuleren door vervroegd te starten met allerlei bouw- en onderhoudsprojecten, maar of dit helpt zal de toekomst uitwijzen. Onder treft u alle bouwfuncties en -beroepen

Welke UTA functies zijn er?

Op de bouw zijn verschillende functies die onder het UTA personeel vallen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn werkvoorbereiders en planners. Werkvoorbereiders en planners zijn voornamelijk administratieve functies die in hoofdzaak uitvoerend zijn. Daarnaast moeten medewerkers in deze functies ook verstand hebben van de techniek. Ook een calculator valt onder UTA personeel. Een uitvoerder en een projectleider worden ook vaak tot UTA functies gerekend.

De afkorting UTA is voluit Uitvoerend Technisch Administratief. UTA is in feite een brede functiegroep waaronder diverse functies vallen van de bouw. De kenmerken van UTA functies worden in de afkorting al benoemd, de functies zijn zowel uitvoerend, administratief maar ook technisch.

Een werknemer wordt aangewezen als vakkracht indien hij voldoet aan één of meer van de volgende punten:

 • In het bezit is van een diploma op tenminste niveau 2 van de BOL in een bouwtechnische richting of
 • Binnen een periode van 2 jaar in totaal 12 maanden of langer UTA-werkzaamheden heeft verricht.

Een vakkracht in een UTA-functie heeft recht op de volgende aanvullende arbeidsvoorwaarden:

 • Deelname aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW)
 • 17 atv dagen
 • Indien de werknemer ouder is dan 55, seniorendagen

Loonsverhoging in twee stappen

De structurele loonsverhoging van 5,35 % wordt bereikt door een verhoging met 2,35% op 1 augustus 2018 en 3% per 1 juli 2019.

Vakkrachten & nieuwkomers

Schilderen?

Uurtarief; Schilder op PayrollZzP € 25,- Eenmanszaak ZzP € 43,- BV € 60,-  Bruto uurloon werknemers € 11/18,- Flexwerker/Payroll uitleen.

Beglazing?

Uurtarief; Beglazing op PayrollZzP € 25,- Eenmanszaak ZzP € 43,- BV € 60,-  Bruto uurloon werknemers € 11/18,- Flexwerker/Payroll uitleen.

Timmerman?

Uurtarief; Timmerman op PayrollZzP € 25,- Eenmanszaak ZzP € 43,- BV € 60,-  Bruto uurloon werknemers € 12/17,- Flexwerker/Payroll uitleen.

Uitvoerder bouw?

Uurtarief; Uitvoerder bouw op PayrollZzP € 25,- Eenmanszaak ZzP € 45,- BV € 60,-  Bruto uurloon werknemers € 15/22,- Flexwerker/Payroll uitleen.

Stukadoor?

Uurtarief; Stukadoor op PayrollZzP € 25,- Eenmanszaak ZzP € 55,- BV € 60,-  Bruto uurloon werknemers € 11/17,- Flexwerker/Payroll uitleen.

Metselaar?

Uurtarief; Metselaar op PayrollZzP € 25,- Eenmanszaak ZzP € 43,- BV € 60,-  Bruto uurloon werknemers € 12/17,- Flexwerker/Payroll uitleen.

Loodgieter?

Uurtarief; Loodgieter op PayrollZzP € 25,- Eenmanszaak ZzP € 45,- BV € 60,-  Bruto uurloon werknemers € 10/17,- Flexwerker/Payroll uitleen.

All-in tarieven?

ALL-IN tarieven

Onze tarieven zijn ALL-IN. Dit betekent dat alle reserveringen (vakantiedagen, vakantiegeld, kort verzuim) zijn inbegrepen in het tarief. Wanneer de flexwerker ziek wordt betalen we wel het salaris door maar facturen de opdrachtgever niet. Wat is all-in tarief

Slechts 1 wachtdag?

Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid (slechts 1 wachtdag) Sociaal verzekerd: je bouwt WW-rechten op en eventueel met StiPP of overig CAO Pensioen Sector.

Werknemer

Schrijf je in en wij gaan voor je op zoek naar de perfecte job!

Bouw & Onderhoud

Bouw & Onderhoud op Payroll

Translate »